The Scope

Bản dịch tiếng Việt cuộc trò chuyện với ứng cử viên thị trưởng thành phố Andrea Campbell

Ha Ta, Editor-in-chief

October 2, 2020

Phóng viên Lex Weaver của The Scope nói chuyện với Ủy viên Hội đồng thành phố Boston Andrea Campbell, người gần đây đã thông báo cô sẽ tranh cử cho chức thị trưởng Boston vào năm 2021...

Boston's stories of justice, hope and resilience
Mayoral race